יום ב', יח’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית מערך השילוב נתונים סל שחם ניתוח התנהגות יישומי מרכז טיפולי טפסים צור קשר
כולל כל הנספחים של חוזר מנכ"ל זה.:טפסים לקראת ועדות, אישורי הורים, טופסי הזמנת הורים, שאלוני הפניה, תוספות לשאלונים לבעלי לקויות חושים, טופס שמירת סודיות, פרטיכלים, טופסי החלטות של ועדות,

חדש: טפסים והנחיות לוועדות השמה ועדות השמה- הנחיות למילוי טופס.doc קישור לחוזר מנכ"ל חוק חינוך מיוחד ינואר 2014 1. אוכלוסיות מיוחדות 1.2 חינוך מיוחד 1.2-42 יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה ביושבה כערר לועדת שילוב, ועדת השמה וועדת ערר נספח 1 - פרמטרים מנחים לקביעת מסגרת הלימודים לתלמיד בעל צרכים מיוחדים.doc נספח 2 - טופס לאיפיון לקות.doc נספח 3: הגורמים שאבחנתם קבילהנספח 3.1 הגורמים שאבחנתם קבילה דצמ 2015.doc נספח 3.2 - מסמך הערכת פסיכולוג המסגרת החינוכית לדיון בוועדת שילוב.doc נספח 3.3 - סיכום התערבות פסיכולוג המסגרת החינוכית.doc לקראת עדכון זכאות בוועדת השמה נספח 4 - אישור ההורים להפניית ילדם להערכה פסיכולוגית.docxנספח 5 - אישור ההורים להפניית ילדם לאבחון דידקטי.doc נספח 6: שאלוני הפניה נספח 6.1 - שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדות שילוב והשמה.doc נספח 6.2 - שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך רגיל.doc - לוועדת שילוב בית ספרית נספח 6.3 - תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב והשמה.doc - לתלמידים לקויי ראייה – שאלון לרופאי העיניים ולמרפאות לראייה ירודה נספח 6.4 - תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב והשמה.docx - לתלמידי גן בעלי לקות שמיעה נספח 6.5 - תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב והשמה.doc לתלמידי בית ספר יסודי ועל-יסודי בעלי לקות שמיעהנספח 6.6 - שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך רגיל לוועדת השמה.doc נספח 6.7 - שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך מיוחד.doc בביס לחינוך רגיל או בביס לחינוך מיוחד לוועדת השמה נספח 7: טופסי הזמנה להורים ולתלמידנספח 7.1 - הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת השילוב המוסדית.doc נספח 7.2 - הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת השמה ביושבה.doc כוועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדיתנספח 7.3 - הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת ההשמה.docנספח 7.4 - הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת ערר.docנספח 8 - טופס הצהרה של המשתתפים בוועדת שילוב והשמה.doc נספח 9: פרטיכולי הדיונים נספח 9.1 - פרטיכול ועדת השילוב המוסדית.doc נספח 9.2 - פרטיכול ועדת ההשמה או ועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר.doc נספח 9.3 - פרטיכול ועדת הערר.doc נספח 10: טופסי החלטהנספח 10.1 - הודעה להורים על החלטת ועדת השילוב המוסדית.doc נספח 10.2 - הודעה להורים על החלטת ועדת ההשמה ביושבה כוועדת.doc ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדית נספח 10.3 - הודעה להורים על החלטת ועדת ההשמה.doc נספח 10.4 - הודעה להורים על החלטת ועדת הערר.doc נספח 12 - תקנות החינוך המיוחד לרישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה, התשס"ו-2005 (קובץ תקנות 6436) נספח 12.1 - קובץ התקנות.doc נספח 12.2 - טבלת הלקויות הכלולות בתקנות והגורמים המקצועיים המאבחנים.doc נספח 12.3 - טופס בקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד.doc נספח 12.4 - טופס טיפול בבקשת ההורים להשמת ילדם במוסד לחינוך.doc מיוחד ללא ועדת השמה נספח 12.5 - החלטת מנהל המחלקה לחינוך על בקשת ההורים לה.docשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה