יום ו', יד’ בניסן תשע”ט
דף הבית מערך השילוב נתונים סל שחם ניתוח התנהגות יישומי מרכז טיפולי טפסים צור קשר

המרכז הטיפולי במת"י נתניה שוכן בתוך המבנה של המת"י ברחוב לח"י פינת אצ"ל נתניה ומהותו הרחבת המענה הטיפולי לתלמידים מהמסגרות השונות (גנים ובתי ספר) בשעות אחה"צ. מועדי הפעילות: ימים ב' ג' ד' ה', בין השעות 14.30-19.00 מהות המרכז הטיפולי הרחבת המענה הטיפולי לתלמידים מהמסגרות השונות (גנים ובתי ספר) בשעות אחה"צ, טפסי הפניה למרכז הטיפולי - מופיע גם במדור "טפסים" באתר זה מי זכאי לקבלת שירותים במרכז הטפולי ? תלמידים אשר קיבלו זכאות לחינוך המיוחד בועדות שילוב במסגרות בהם הם לומדים, ואשר הופנו למרכז כחלק מהתוכנית הטיפולית שנבנתה עבורם על ידי המסגרת בה הם לומדים הפנייה 1. במסגרת בה לומד התלמיד תיערך ועדת שילוב אשר תקבע את זכאותו לסיוע. 2. במסגרת (הגן או ביה"ס) יפנה למרכז הטיפולי בקשה על גבי טופס הפניה של מרכז הטיפול אשר נמצא במבנה המת"י ברחוב הלפרין 4, נתניה. אבחון והערכה 1. התלמידים יוזמנו לאבחון ו/ או הערכת המטפלים במרכז בהתאם לסיבת ההפניה. 2. עם סיכום תוצאות האבחון ו/או ההערכה תעשה החלטה ותינתן תשובה למסגרת בה לומד התלמיד. 3. המרכז יוצר קשר עם ההורים לקביעת יום ושעת הטיפול. 4. בתי הספר והגנים מקבלים הודעה על שילוב התלמיד במרכז ועל יום ושעת הטיפול עקרונות עבודה 1. הטיפול במרכז הטיפולי ניתן במסגרת תוכנית השילוב, אך ורק לתלמידים שקיבלו זכאות לכך בועדת השילוב ואשר אינם יכולים לקבל את המענה בתוך המסגרת בה הם לומדים. 2. תחילת העבודה במרכז הטיפולי היא בתחילת ספטמבר. טפסי ההפניה של התלמידים מועברים למרכז הטיפולי בסוף שנת הלימודים לאחר ועדות השילוב. 3. לכל תלמיד נבנית תוכנית טפול יחידנית על סמך אבחון ו/או ההערכה מקצועית 4. משך הסיוע נקבע על פי צרכי הילד ובגבולות המשאבים הניתנים. הטפול יינתן למשך שנת לימודים אחת. 5. השימוש במידע נעשה לצורכי טיפול בלבד. העברת מידע אודות התלמיד נעשית באישור ההורים בלבד. 6. לכל מטפל במרכז ניתנת הדרכה מקצועית והשתלמויות מקצועיות רלוונטיות. קשר עם מסגרות חינוך בתחילת השנה - מפגש בין מחנכת ההורים ו/או גננת עם המטפל לצורך העברת מידע על קשיי התלמיד ועל ממצאי האבחון. במפגש יסוכמו מטרות טפול משותפות. במהלך השנה מתקיים קשר הדדי רציף בין המטפל למחנכת / גננת על פי הנדרש. בסוף השנה - מפגש נוסף בין מחנכת ההורים ו/או גננת עם המטפל לצורך הערכה מסכמת, ידוע ההורים על התקדמות התלמיד והמלצות לשנה הבאה ומתן דו"ח מסכם. במרכז הטיפולי פועל צוות רב מקצועי הכולל: מטפלים בהבעה ויצירה (אומנות,מוסיקה,ביבליותרפיה) - מטפלים בילדים עם קשיים בתחום הרגשי. קלינאי תקשורת - מטפלים בילדים עם קשיי היגוי ושפה. מרפאים בעיסוק - מטפלים בתחום התכלול התחושתי. מאבחנים - מאבחנים ילדים עם קשיים בתחום הלימודי - אבחון דידקטי. רשימת עובדי המרכז הטיפולי רכזת המרכז הטיפולי - אילנה געש מזכירות - שרית כהן, רחל ירוביץ מטפלות בהבעה ויצירה -, חנינוביץ סיגל, , אפי איבין, ענת גולני, מירב סנדל. קלינאיות תקשורת- מירי וקנין, אינסה קוגן מרפאים בעיסוק - רעות צפיר, סמדר הונציקר, טל איזק. מאבחנות - דיקלה גיאת-רכזת תחום אבחון , טלי חזן מרכז משאבים המרכז הטיפולי משמש כמרכז להשאלת ציוד, עזרים ומשחקים דידקטיים/טיפוליים למטפלים השונים. הדרכה והשתלמויות מטפלי המרכז הטיפולי מקבלים הדרכה רציפה קבוצתית ופרטנית.

 
 
תמונת עמוד הבית
הודעות
השתלמויות תשע"ט
מרכז משאבים
מרכז משאבים מתמטיקה
למשפחה
מסיכון לסיכוי
מרחב מטפלים באומנויות
מרחב מקצועות הבריאות
מרחב מנתחי התנהגות
מאגר קבצים וחומרים מהשטח
למידה בשעת חירום