יום ב', יח’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית מערך השילוב נתונים סל שחם ניתוח התנהגות יישומי מרכז טיפולי טפסים צור קשר

תיק כיתה תיק כיתה - כותרת.docx ריכוז פרטי תלמידים בכיתה - חסוי.docx מערכת טיפולים כיתתית - תיק כיתה.docxדף ריכוז פרטים של הצוות הקשור לכיתה – ל-שנהל.docxמערכת כיתתית - שיבוץ אנשי צוות - תיק כיתה.docx מערכת שעות אישית לאנשי צוות הכיתה -תיק כיתה.docx מערכת שעות כיתתית - תיק כיתה.docxריכוז שילובים בכיתות רגילות - תיק כיתה.docx דף מעקב אחר מקרים מיוחדים לשנהל .docx - תיק כיתה תיק כיתה פרוטוקול ישיבת הצוות.docx תיק כיתה רשימת ספרים – שנהל .docxתיק כיתה תוכנית פעילות שנתית כיתתית-שנהל.docx תל"א - תכנית לימודים אישית - יש לסיים את תהליך הכנת התל"א עד לתאריך 15.11 בכל שנת לימודים תהליך כתיבת התלא - קובץ מלא.docx והנחיות איסוף מידע לתלא.docxדף פתיח לתלא.docxטופס תלא.docx תלא – תוכנית לימודים אישית – סיכום התוכנית.docxתלא- שיתוף התלמיד.docx טופס ריכוז תלא למורה המקצועי – .docx תל"א - טפסים למטפלים:דוח טיפול קבוצתי אמצע שנה.docx דוח טיפול קבוצתי - סיכום סוף שנה.docxדוח טיפול פרטני מחצית א.docx דוח טיפול פרטני סיכום שנה.docx תלא ו- תחי - טיפול באמצעות אומנויות.docx מיפויים מיפוי כיתתי במתמטיקה - קישור למרכז משאביםמיפוי אישי במתמטיקה קישור למרכז משאבים תל"כ ומיפויים בשפה - מקושר למרכז משאבים - שפה התארגנות לקראת וועדות השמה:6.7 ועדות השמה- שאלון הפניה חדש.doc עבור תלמיד בכיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל או מיוחד6.3 תוספת לשאלון.doc- ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידים לקויי ראייה - שאלון לרופאי עיניים ולמרפאות לראייה ירודה 6.5 תוספת לשאלון.doc- ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי יסודי ועל יסודי בעלי לקות שמיעה