יום ב', יח’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית מערך השילוב נתונים סל שחם ניתוח התנהגות יישומי מרכז טיפולי טפסים צור קשר

חוזר מנכל מצגת השילוב.pdf תח"י מערך שעות לטיפול רגשי.doc מערך שעות של תלמידי שילוב.doc רשימת התלמידים הנתמכים ע"י מורת השילוב מערכת שעות של התלמיד.doc נושאים לתחי-לתלמידים על רצף האוטיזם.docx סיכום ישיבת צוות בין מקצועי.doc פגישת היכרות של מורת שילוב עם תלמיד.doc הערכה עצמית.doc ריכוז מידע.doc שיחה עם הורים.doc תכנון הלימה שבועי.doc חוברת תח"י תכנית חינוכית יחידנית - התחי - מידע והתנהלות.docx איסוף וארגון מידע לקראת כתיבת התחי.docx ת ח י - תכנית חינוכית יחידנית מוקדים ומטרות.docx ת ח י - תכנית חינוכית יחידנית - תחום התערבות-יעדים.docx טופס דיווח הערכה מעצבת - מסכמת עדכני.docx סיכום תכנית השילוב לשנה ל.docx ועדות שילוב חדש דצמ 2015 הגורמים שאבחנתם קבילה דצמ 2015 סעיף 3.1.doc שאלון הפניה לועדת שילוב 6.2 - מחוזר מנכל.docx מועדים להפעלת סל שילוב.doc הערכות לועדות שילוב.doc הערכה מסכמת לקראת ועדת שילוב.doc שמירת סודיות בועדות.doc תלמידים שעלו לועדת שילוב בית ספרית.doc תצפית לתלמידים דיפרנציאליים לפני ועדת שילוב.docx פרטיכול ועדת שילוב.doc הפניה לוועדות השמה חדש דצמבר הגורמים שאבחנתם קבילה דצמ 2015 סעיף 3.1.docx 2015 6.6שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת השמה.doc 6.7 ועדות השמה- שאלון הפניה חדש.doc - עבור תלמיד בכיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל או מיוחד שמירת סודיות בועדות.doc תלמידים דיפרנציאליים תלמידים בעלי לקויות מורכבות.doc טפסים למקצועות הבריאות תלא ותחי טפסים.docx דוח סיכום טיפול פרטני.docx דוח סיכום טיפול קבוצתי.docx טופס הסכמת הורים לטיפול באמנויות כללי - תשעה.pdf טופס ויתור סודיות - תשעה.pd עבור טיפול