יום ו', יד’ בניסן תשע”ט
דף הבית מערך השילוב נתונים סל שחם ניתוח התנהגות יישומי מרכז טיפולי טפסים צור קשר

חבירה משותפת אמיתית בין החינוך המיוחד לחינוך הרגיל, בשיתוף פסג"ה נתניה בהובלת גב' נילי פריאל. מחוז מרכז פועל ליישום מדיניות בנושא תלמידים לקויי למידה, במטקה להגביר שיוין הזדמנויות, תוך מתן מענה לשונות בין תלמידים בחינוך הרגיל. מתוך מגמה להטמיע את התובנות, נבנה מודל תהליכי המיושם בבית הספר בנתניה (חט"ב וחט"ע) בפיקוח הגב' נילי פריאל. פיתוח תפקיד רכז לקויות למידה נשען על קריטריון מוחלט, שהתפקיד ימומש על ידי מורה בחינוך הרגיל. כאשר היועצת ומורת השילוב שותפים כמומחים בוועדת ההיגוי. בפסג"ה נתניה, נבנה החלק הביצועי של המודל ע"י השתלמות. נערכה חבירה בין אריאלה ליכטרמן מדריכה מחוזית ללקויי למידה ובין יעל רובינשטיין מתאמת תחום "ל בפסג"ה ובמת"י נתניה. בשנת תשס"ו – הושם דגש על החיבור בין מובילת תחום השילוב בבי"ס ורכזת ל"ל בחט"ב, במטרה לפעול עם שותפי התפקיד ולתת מענה רחב בתחום המקצועי.נפתח אתר ל"ל בדף הבית של פסג"ה נתניה, במטרה לתת מידע, כלים ותשתית ארגונית לעבודה. במהלך השנה נעלה לאתר את תהליכי השיתוף בין החינוךך הרגיל והחינוך המיוחד. חשוב להדגיש כי האמונה בחשיבות המודל והחבירה המשותפת בין הפסג"ה, הפיקוח, והחינוך המיוחד, מת"י נתניה ואנשי הצוות המובילים את התהליך בשדה, מהווים מודל לחיקוי ומסר של עבודה שיתפית דינאמית ומקצועית אתם מוזמנים להכנס לאתר ללקוי למידה בדף הבית של פסג"ה נתניה

 
 
תמונת עמוד הבית
הודעות
השתלמויות תשע"ט
מרכז משאבים
מרכז משאבים מתמטיקה
למשפחה
מסיכון לסיכוי
מרחב מטפלים באומנויות
מרחב מקצועות הבריאות
מרחב מנתחי התנהגות
מאגר קבצים וחומרים מהשטח
למידה בשעת חירום