יום ב', יח’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית מערך השילוב נתונים סל שחם ניתוח התנהגות יישומי מרכז טיפולי טפסים צור קשר

טפסים מתוך חוזר מנכ"ל תשע"ד - ינואר נספח 2: טופס לאפיון לקויות נספח 3: הגורמים שאבחנתם קבילה 3.1 הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף חוק החינוך המיוחד: שילוב, השמה, ערר 3.2 מסמך הערכת פסיכולוג המסגרת החינוכית לדיון בוועדת שילוב3.3 סיכום התערבות פסיכולוג המסגרת החינוכית לקראת עדכון זכאות בוועדת השמה שאלוני הפניה 6.1 שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדות שילוב/השמה שאלון מקוצר של רמת התפקוד התלמיד+ויתור סודיות.pdf 6.4 תוספת לשאלון.doc- ההפניה לועדת שילוב/השמה לתלמידי גן בעלי לקות שמיעה הפניות לבדיקות רופאים: 6.3 תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידים לקויי ראייה – שאלון לרופאי העיניים ולמרפאות לראייה ירודה6.4 תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי גן בעלי לקות שמיעה נהלים חדשים ומעודכנים להערכת רמות תפקוד לצורך זכאות לסיוע - אגף לחינוך מיוחד - משרד החינוך תשע"ג - מחוונים להורדה 6. תוספת לשאלון ההפניה לועדת שילוב, השמה לתלמידי גן לקויי שמיעה - מתוך חוזר מנכ"ל תשס"ח 7. הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בועדת השמה ביושבה כוועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדית - מתוך חוזר מנכ"ל תשס"ח 8. הזמנת הורים והתלמיד לדיון בועדת הערר - מתוך חוזר מנכ"ל תשס"ו 9. הודעה להורים על החלטת ועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר כל החלטת ועדת השילוב המוסדית - מתוך חוזר מנכ"ל תשס"ח 10. אישור ההורים להפניית ילדים לאבחון פסיכולוגי - מתוך חוזר מנכ"ל תשס"ח 11. קובץ התקנות - מתוך חוזר מנכ"ל תשס"ו 12. טבלת הלקויות הכלולות בתקנות והגורמים המקצועיים המאבחנים - מתוך חוזר מנכ"ל תשס"ו 13. תחי- גני ילדים.doc