יום ו', יד’ בניסן תשע”ט
דף הבית מערך השילוב נתונים סל שחם ניתוח התנהגות יישומי מרכז טיפולי טפסים צור קשר

בנתניה פועלים גני ילדים המלווים בתמיכות מטעם מת"י נתניה: גנים תקשורתיים גנים שפתיים / מעוכבי התפתחות גנים לילדים הלוקים בפיגור מה הוא גן חינוך מיוחד גן ילדים של החינוך המיוחד הינו גן ילדים בפיקוח משרד החינוך, הנותן מענה חינוכי לתלמידים עם צרכים מיוחדים בגילאי 3-6 שנים. לגן חינוך מיוחד יכול להגיע רק ילד שעבר וועדת השמה, ונמצא זכאי למסגרת זו. גני החנ"מ שייכים למת"י נתניה, והצוות העובד בגנים מקבל הדרכה מהצוות המוביל של המת"י. ישנם סוגי גנים שונים, בהתאם לסוג הלקות ומאפייניה. כיום פועלים בעיר נתניה גנים הנותנים מענה לילדים עם קשיים תקשורתיים, עיכוב שפתי, עיכוב התפתחותי, מוגבלות שכלית התפתחותית קלה, בינונית וקשה. הלמידה בגנים אלו נעשית בקבוצות קטנות, עד 12 ילדים לכל היותר. התוכנית הלימודית בגני הילדים של החינוך המיוחד מבוססת על תוכנית הלימודים בגני הילדים הרגילים, תוך ביצוע התאמות ושינויים על פי הנדרש, על-מנת להתאים את התכנים ליכולותיהם ולכישוריהם של ילדי הגן. הצוות החינוכי בגנים כולל גננת עם הכשרה בתחום החינוך המיוחד וסייעת. במסגרת יום הלימודים, הילד מקבל במסגרת הגן מיגוון טיפולים ממקצועות הבריאות בהתאם לצרכיו. הצוות הרב-מקצועי כולל פיזיותרפיסט/ית, מרפא/ה בעיסוק, קלינאי/ת תקשורת, תרפיסט/ית רגשית ופסיכולוג/ית. מנהלת הגן והצוות הרב-מקצועי בונים לכל ילד תוכנית לימודית אישית (תל"א), תוך התייחסות לחוזקותיו ולקשייו בתחומי התפקוד השונים – המוטורי, הקוגנטיבי, השפתי, הרגשי, ההתנהגותי והחברתי, וכן תוך התייחסות לצרכים המועלים ע"י ההורים. תוכנית הלימודים האישית מוצגת להורים בפגישה משותפת הנערכת בשליש הראשון של השנה (פגישת תל"א). במהלך השנה ניתנת הדרכה להורים ע"י הצוות הרב-מקצועי, בהתאם לצורך. בסוף השנה נערכת פגישה מסכמת לבחינת השגת המטרות והיעדים שהוצבו בתוכנית. עבודת הצוות הרב-מקצועי בגן נעשית בחלקה במרחב הגן, בקבוצות קטנות, תוך הדרכת הצוות החינוכי לעבודה יומיומית באוריינטציה טיפולית. טיפולים פרטניים וקבוצתיים ניתנים בהתאם לצרכיו של הילד, ולפי שיקול דעתו המקצועית של המטפל.

 
 
תמונת עמוד הבית
הודעות
השתלמויות תשע"ט
מרכז משאבים
מרכז משאבים מתמטיקה
למשפחה
מסיכון לסיכוי
מרחב מטפלים באומנויות
מרחב מקצועות הבריאות
מרחב מנתחי התנהגות
מאגר קבצים וחומרים מהשטח
למידה בשעת חירום