יום ו', יד’ בניסן תשע”ט
דף הבית מערך השילוב נתונים סל שחם ניתוח התנהגות יישומי מרכז טיפולי טפסים צור קשר

מת"י נתניה מעניק שירותי חינוך מיוחד לתלמידים שהוענקה להם זכאות לנ"ל בוועדות שילוב ו/או השמה. תלמידים משולבים בכיתות רגילות ובגני ילדים רגילים בגני חינוך מיוחד בכיתות חינוך מיוחד: מאפייני כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל היא כיתה בפיקוח משרד החינוך, הנותנת מענה חינוכי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.כיתות החינוך המיוחד שייכות למת"י נתניה, והצוות העובד בהן מקבל הדרכה מהצוות המוביל של המת"י.מסגרת חינוכית זו כוללת כיתות לתלמידים עם לקויות למידה וכיתות לתלמידים עם לקויות תקשורתיות.כיתת חינוך מיוחד מכילה עד 12 ילדים בכיתה. הצוות החינוכי כולל מורה לחינוך מיוחד וסייעת כיתתית.במסגרת יום הלימודים, הילד מקבל טיפולים ממקצועות הבריאות בהתאם לצרכיו. הצוות הרב-מקצועי כולל מרפאה בעיסוק, קלינאית תקשורת, מנתחת התנהגות וטיפול רגשי. לתלמידי הכיתות נבנית תוכנית לימודים אישית, המותאמת לצרכי התלמיד. התוכנית נבנית ע"י הצוות החינוכי והצוות הרב-מקצועי, תוך התייחסות לחוזקותיו ולקשייו בתחומי התפקוד השונים – המוטורי, הקוגנטיבי, השפתי, הרגשי, ההתנהגותי והחברתי.עבודת הצוות הרב-מקצועי בכיתה נעשית בחלקה במרחב הכיתה, בקבוצות קטנות, תוך הדרכת הצוות החינוכי לעבודה יומיומית עם אוריינטציה טיפולית. טיפולים פרטניים ניתנים בהתאם לצרכיו של הילד, לפי שיקול דעתו של המטפל. כמו כן, משולבים התלמידים בלימודים ובפעילויות בביה"ס ובכיתות הרגילות, בהתאם ליכולתם ובהתאם לתוכנית הלימודים בחינוך הרגיל.

 
 
תמונת עמוד הבית
הודעות
השתלמויות תשע"ט
מרכז משאבים
מרכז משאבים מתמטיקה
למשפחה
מסיכון לסיכוי
מרחב מטפלים באומנויות
מרחב מקצועות הבריאות
מרחב מנתחי התנהגות
מאגר קבצים וחומרים מהשטח
למידה בשעת חירום