יום ב', יח’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית מערך השילוב נתונים סל שחם ניתוח התנהגות יישומי מרכז טיפולי טפסים צור קשר

מצורפים קבצים בנושא הנגשה - נגישות פרטנית למערכת החינוך * טופס המצ"ב ימולא על ידי משפחת התלמיד יש להעבירו לרשות המקומית - מחלקת חינוך שאליה שייך מוסד החינוך שבה התלמיד מתחנך טופס להורדה - התוספת 1 הראשונה בקשת הורים להנגשה.docx חובה לצרף מסמכים קבילים המעידים על הקושי / לקות - פירוט בעמוד 14 בחוברת "מידע בנושא תקנות הנגישות המצורפת כאן * מידע ותקנון בנושא תקנות הנגישות חוברת משרד החינוך - הנגשה פרטנית להורה ולתלמיד תשעט.pdf