יום ו', יד’ בניסן תשע”ט
דף הבית מערך השילוב נתונים סל שחם ניתוח התנהגות יישומי מרכז טיפולי טפסים צור קשר

קבצי ערכת מעקב על פי קטגוריות של שכבת גיל הקבצים הם מסוג אקסל המכילים נוסחאות חישוב . ערכת מעקב-מיפוי ממוחשב -דף הנחיות.pdf לוח מבחנים.pdf ערכת מעקב לכיתה ב מיפוי ממוחשב ערכת מעקב כיתה ב טקסט שי לא היה פחדן.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב כיתה ב , ג , טקסט בתיאבון.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב כיתה ב- צרופים.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב לכיתה ב - הכתבה.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב לכיתה ב -מילים.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב לכיתה ב -ערנות פונמית.xlsx ערכת מעקב לכיתה ג מיפוי ממוחשב ערכת מעקב כיתה ב , ג , טקסט בתיאבון.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב כיתה ג טקסט שי לא היה פחדן.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב כיתה ג- צרופים.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב לכיתה ג - הכתבה.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב לכיתה ג -מילים.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב לכיתה ג -ערנות פונמית.xlsx ערכת מעקב לכיתה ד מיפוי ממוחשב ערכת מעקב כיתה ד טקסט מידעי שעוני גוף.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב כיתה ד טקסט שי לא היה פחדן.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב כיתה ד- צרופים.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב לכיתה ד -הכתבה.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב לכיתה ד -מילים.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב לכיתה ד -ערנות פונמית.xlsx ערכת מעקב לכיתה ה מיפוי ממוחשב ערכת מעקב כיתה ה - צרופים.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב כיתה ה טקסט מידעי שעוני גוף.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב כיתה ה טקסט סיפורי עשרים תלמידים.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב לכיתה ה - הכתבה.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב לכיתה ה -הכתבה עם תיקוני צבע.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב לכיתה ה -מילים.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב לכיתה ה -ערנות פונמית.xlsx ערכת מעקב לכיתה ו מיפוי ממוחשב ערכת מעקב כיתה ו - צרופים.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב כיתה ו טקסט מידעי מעטפת האויר.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב כיתה ו טקסט סיפורי עשרים תלמידים.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב לכיתה ו - הכתבה.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב לכיתה ו -מילים.xlsx מיפוי ממוחשב ערכת מעקב לכיתה ו -ערנות פונמית.xlsx

 
 
תמונת עמוד הבית
הודעות
השתלמויות תשע"ט
מרכז משאבים
מרכז משאבים - חיונך לשוני - הערכה מעצבת ומסכמת  
מרכז משאבים - הוראת קריאה  
ספרי לימוד וחומרי למידה להוראת השפה בחינוך המיוחד  
מרכז משאבים - ערכת מעקב  
מרכז משאבים מתמטיקה
למשפחה
מסיכון לסיכוי
מרחב מטפלים באומנויות
מרחב מקצועות הבריאות
מרחב מנתחי התנהגות
מאגר קבצים וחומרים מהשטח
למידה בשעת חירום