יום ג', ח’ בסיון תשע”ח
דף הבית מערך השילוב נתונים סל שחם ניתוח התנהגות יישומי מרכז טיפולי טפסים צור קשר

טופס פניה לקבלת שירותי חינוך לילדים חולים בביתם - תשע ז.pdf נספח 9 - תשעח - בקשת שעות חולים.docxנא לשים לב, הנחיות למשלוח הטופס:יש למלא דגיטיאלית את הטופס, להדפיסו, להחתים את המפקחת על החינוך הרגיל במוסד החינוכי. לסרוק אותו ולשלוח כקובץ מצורף לכתובת הדא"ל של המתי המופיעה בטופס.